Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long

Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long