THT sản xuất ổi VietGAP thôn Chấn Đông, xã Hoàn Long

THT sản xuất ổi VietGAP thôn Chấn Đông, xã Hoàn Long