THT sản xuất ổi VietGAP thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long

THT sản xuất ổi VietGAP thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long