Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng

1. Người mua chưa đăng kí tài khoản tại Checkmart.vn

  • Bước 1: Truy cập website Checkmart.vn và lựa chọn sản phẩm cần mua
  • Bước 2: Chọn “Mua luôn” nếu muốn đặt hàng nhanh sản phẩm. Hoặc “Thêm vào giỏ” nếu còn nhu cầu chọn sản phẩm khác.
  • Bước 3: Vào “Giỏ hàng”. Kiểm tra các sản phẩm muốn mua.

Điền đầy đủ các thông tin đặt hàng

Lựa chọn hình thức thanh toán

Lựa chọn hình thức chuyển phát

  • Bước 4: Chọn ” Tiến hàng đặt hàng”

Gửi xác nhận đơn hàng được gửi về Email người mua. Người mua kiểm tra để xác nhận đơn hàng.

Nếu là người mua lần đầu mua hàng tại Checkmart.vn, sau lần mua hàng đầu tiên, hệ thống tự động sinh ra 01 tài khoản thành viên. Thông tin tài khoản sẽ được hệ thống gửi qua Email.

  • Bước 5: Sử dụng thông tin tài khoản được cung cấp, đăng nhập tại Checkmart.vn và theo dõi đơn hàng.

2. Người mua đã đăng kí tài khoản tại Checkmart.vn

  • Bước 1: Truy cập website Checkmart.vn. Đăng nhập tài khoản đã đăng kí và lựa chọn sản phẩm cần mua
  • Bước 2: Chọn “Mua luôn” nếu muốn đặt hàng nhanh sản phẩm. Hoặc “Thêm vào giỏ” nếu còn nhu cầu chọn sản phẩm khác
  • Bước 3: Vào “Giỏ hàng”. Kiểm tra các sản phẩm muốn mua.

Lựa chọn hình thức thanh toán

Lựa chọn hình thức chuyển phát

  • Bước 4: Chọn ” Tiến hàng đặt hàng”

Gửi xác nhận đơn hàng được gửi về Email người mua. Người mua kiểm tra để xác nhận đơn hàng.

  • Bước 5: Theo dõi đơn hàng

Để lại trả lời